Timmermans, Felix, 1886-1947
Het kindeken Jezus in Vlaanderen
Em. Querido`s, 1964
 Buku Teks
Aspekten van het Nederlands in Vlaanderen
edited by Guido Geerts
Acco, 1974
 Buku Teks
Wennekes, Wim
Jezus Maria! : van het Reve, van het violet en van de dood / Wim Wennekes
Uitgeverij Bas Lubberhuizen, 1996
 Buku Teks
Kroon, Sjaak
Nederlands als tweede taal in het onderwijs praktijkbeschrijvingen uit Nederland en Vlaanderen / Sjaak Kroon
Uitgeverij Koninginnegracht, 1994
 Buku Teks
Herreweghen, Hubert van
Het Nachtegalenbosje : poezie uit Vlaanderen en Nederland 1880-1916 /Hubert van Herreweghen, Willy Spillebeen
Davidsfonds, 1990
 Buku Teks