Schmidt, Annie M.G.
De Familie Doorsnee / Annie M.G. Schmidt
De Arbeiderspers, 1954
 Buku Teks
Calis, Piet
Het spel en de knikkers : Kernboek I. Literatuurgeschiedenis van ca. 800 to 1880 / Piet Calis, F.P. Huygens, en B.W.E. Veurman
Meulenhoff, 1972
 Buku Teks
Ligthart, Jan
Ot en sien : vor de scholen in Nederlandsch oost-indie
A.W. Sijthoff, 1978
 Buku Teks
Altijd acht gebleven : over de kinderliteratuur van Annie M.G. Schmidt
redactie, Tine van Buul ... [et al.] ; keuze en bijschriften illustraties, Murk Salverda en Erna Staal
EM. Querido's Uitgeverij B.V, 1991
 Buku Teks
Schmmidt, Annie M. G.
De Spin Sebastiaan / Annie M. G. Schmidt
Arbeiderspers, 1971
 Buku Teks