Ruysbeek, Erik van
Verzamelde gedichten /Erik van Ruysbeek
Orion-Colibrant, 1981
 Buku Teks
Duinkerken, Anton van
Beeldenspel van Nederlandse dichters / Anton van Duinkerken
Het Spectrum, 1975
 Buku Teks
Deschoemaeker, Frans
Beginselen van archeologie
Manteau, 1990
 Buku Teks
Elburg, Jan G.
Lets van dat alles
De Bezige Bij, 1982
 Buku Teks
Pollmann, Jop
Van tweeerlei minne
N.V Uitgeversmaatschappij W.E.J Tjeenk Willink, 1962
 Buku Teks