Huet, Cd. Busken
Vernuft ontzondigdt / Cd. Busken Huet ; Kritieken op zijn tijdgnoten; gekozen en ingeleid door Garmt Stuiveling
Bakker, 1956
 Buku Teks
Helaas! voor altijd zwijgt de cither... / Poezie uit oude dozen, samengelezen, uitgegeven en verantwoord door Hanneke Dommisse ; met een voor- en Narede naar Conrad Busken Huet en een ten geleide van W. Gs Hellinga
Daamen N.V., 1958
 Buku Teks
Huet, Cd. Busken
Land van Rembrand / Cd. Busken Huet
H. D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., 1941
 Buku Teks
Huet, Coenraad Busken
Het land van Rembrand / Coenraad Busken Huet
H. D. Tjeenk Willink, [date of publication not identified]
 Buku Teks
Buchman, Frank N.D.
Orkaan van gezond verstand rede ter gelegenheid van zijn 82e verjaardag op 4 Juni 1960 en van de opening van de Conferentie van Morale Herbewapening te Caux in Zwitserland
[T.t.] [t.p.] [t.th.]
 Buku Teks