Scheltema, F.G.
Wissel en Chequerecht
Wolters-Noordhpff N.V., 1969
 Buku Teks
Scheltema, F.G.
Wissel en Chequerecht / door F.G. Scheltema.
Wolters-Noordhoff NV, 1969
 Buku Teks
Duinkerken, Anton van
Beeldenspel van Nederlandse dichters / Anton van Duinkerken
Het Spectrum, 1975
 Buku Teks
Pollmann, Jop
Van tweeerlei minne / Jop Pollmann
N.V Uitgeversmaatschappij W.E.J Tjeenk Willink, 1962
 Buku Teks
Campert, Remco
Ode aan mijn jas
De Bezige Bij, 1997
 Buku Teks