Vondel, Joost van den, 1587-1679
De bruiloft van Floris en Roosje kluchtspel met zang en dans Joost van den Vondel
Amsterdam : Duim, 1743
 Buku Teks
Lulofs, F.
Van den vos Reynaerde : De tekst kritisch uitgegeven met woordverklaring, comentaar en tekstkritische aantekeningen / F. Lulofs
Wolter-Noordhoff, 1983
 Buku Teks
Vondel, Joost van den, 1587-1679
Het lof der zee-vaert / Joost van den Vondel; uitgegeven met inleiding vertaling en commentaar door Hans den Haan
Uitgeest Nehalennia , 1985
 Buku Teks
Brugmans, H.
Crisis en roeping van het Westen : twee en een halve eeuw Europese cultuurgeschiedenis / H. Brugmans
H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1952
 Buku Teks
Vondel, Joost van den, 1587-1679
Vertallingen Joost van den Vondel met aant. J. van Lennep
Leiden Sijthoff t.th
 Buku Teks