Molin, Rob
Een Dichte liguster / Rob Molin
De Geus, 1992
 Buku Teks
Thielen, J.E.D.M.
Oude en nieuwe opvattingen over het ontstaan van de algehele gemeenschap van goederen
A. Jongbloed & Zoon, [1965]
 Buku Teks
Attema, Dirk Sijbolt
de Mohammedaansche opvattingen omtrent het tijdstip van den jongsten dag en zijn voorteekenen
Noord-Hollandsche, 1942
 Buku Teks
Tol-Verkuyl, Eva M.
Fundamenten voor taalbeschouwing : een synthese van opvattingen over het gebruik van taalkundige kennis in het taalonderwijs
Coutinho, 2001
 Buku Teks
Hollenberg, Adriaan
De natuurlijke inrichting der samenleving, als grondslag voor een nieuwe staatkundige en sociaal economische orde / Adriaan Hollenberg ; met een voorw van F. van Goethem
De Toorts, 1941
 Buku Klasik