Smilde, H
Jacob Cats in Dordrecht, leven en werken gedurende de jaren 1623-1636 H. Smilde
Groningen Wolters 1938
 Buku Teks
Wijk, N. Van
Geestelik leven en letterkunde in Rusland gedurende de negentiende eeuw / N. Van Wijk
J. Ploegsma, 1920
 Buku Teks
Swanenburg, B.D.
Iwan de Verschrikkelijke leven en werken van Dr. P.V. Van Stein Callenfels
Maastricht Leiter Nypels 1951
 Buku Teks
Knuvelder, Gerard
Pieter van der Meer de Walcheren Leven en Werken / Gerard Knuvelder
Uitgeverij Het Spectrum, 1950
 Buku Teks
Smit, Jacob, 1908 Mar. 24-
De grootmeester van woord- en snarenspel : het leven van Constantijn Huygens 1596-1687 / Jacob Smit
Martinus Nijhoff, 1980
 Buku Teks