Proza en poezie van 1600 tot 1700
Querido's uigeverij, 1974
 Buku Teks
Davenport, Marcia
Het dal der Beslissing
H.P. Leopolds Uitgeversmij, , 1955
 Buku Teks
Overdiep, G. S.
Onze Renaissance in proza / G.S. Overdiep
Wereldbibiliotheek N.V, 1939
 Buku Teks
Moekeren, P.H van
De ondergang van het dorp
N.V EM. Querido's Uitgevers-Maatschappij , 1937
 Buku Teks
Bolhuis, Arend Jan
Over De wandelaar van Martinus Nijhoff / Arend Jan Bolhuis
Wetenschappelijke Uitgeverij b.v , 1980
 Buku Teks
Spectrum van de Nederlandse Letterkunde, 6 : O Muze kom nu voort : De ontluiking van de Renaissance
samenstelling, M.C.A. van der Heijden
Het spectrum, 1968
 Buku Teks