Mennicke, C.A.
Sociale psychologie : de algemene grondslagen en de toepassing daarvan op de maatschappelijke en politieke verschijnselen, vooral van de tegen woordige Tijd
Erven J. Bijleveld, 1948
 Buku Teks
Rechtsbescherming tegen de overheid.
H.D. Tjeenk Willink, 1973
 Buku Teks
Dhondt, Astere Michel
De tijd staat stil
De Bezige Bij, 1980
 Buku Teks
Duinkerken, Anton van
Legende van de tijd
Het Spectrum, [Date of publication not identified]
 Buku Teks
Mooij, J.J.A.
De ruimte van de tijd
Bert Bakker, 1991
 Buku Teks