Pover, Pieter
Terugblik op een voltooide maatschappij en haar criminaliteit : onderzoek naar de evolutie van de criminaliteit als sociaal verschijnsel in het steenkolenbekken van zuidlimburg
Drukkerij Schuttersmagazijn, 1970
 Buku Teks
Het Purwokerto-Effect, verslag betreffende een onderzoek naar het effect op de geboorte en sterfteregistratie van de invoering van het zg. Geboerte- en Sterftebewijs systeem in een aantal regentschappen op Java
Universiteit van Amsterdam, 1965
 Buku Teks
Stemann, August Lammert
De structuur van Max Havelaar bijdrage tot het onderzoek naar de interpretatie en evaluatie van de roman August Lammert Stemann
Utrecht Bijleveld 1966
 Buku Teks
Manders, W.J.A.
Vijf kunsttalen vergelijkend onderzoek naar de waarde van het volapuk, Esperanto, ido, accidental en novial
Purmerend J. Muusses 1947
 Buku Teks
Westenbroek, Maria
Van het leven naar het boek onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido Gezelles gedichten, gezongen en gebeden (1862-1879-1893) Maria Westenbroek
Kapellen : Guido, 1967
 Buku Teks