Fonck, Anja
Grammatica goed geregeld grammatica vanuit communicatief perspectief Nederlands voor anderstalingen
Amsterdam Amsterdam University Press 1996
 Buku Teks
De Nieuwe Taalgids
Netherlands : N.V. Groningen
 Majalah, Jurnal, Buletin
Roorda, P.
De k;ankleer en hare practische toepassing, vooral met het oog op de studie van het Nederlandsch en der nieuwe talen
Groningen Wolters 1919
 Buku Teks
Schermer-Vermeer, Ina
Grammaticaal spektakel Artikelen aangeboden aan Onder redactie van , ,
Amsterdam Vakgroep Nederlandse Talkunde 1997
 Buku Teks
Droste, F.G.
Hoofdlijnen in de Transformationele Taaltheorie F.G. Droste, F. van Eynde
Leuven Acco 1991
 Buku Teks
Weijnen, A.
Oost-Noordbrabantsche dialectproblemen lezingen, gehouden voor de dialecten-commissie der koninklijke Ned. Akademie van Wetenschappen ; en
Amsterdam North-Hollansche 1994
 Buku Teks