Calcar, W.I.M. van
Totalitair Taalgebruik : taalbeschouwing over fascisme, totalitarisme & discriminatie : een tekstwetenschappelijke en taalkundige benadering / W.I.M. van Calcar
Acco, 1990
 Buku Teks
Intertekstualiteit in Theorie en Praktijk
(red.) Anthony Mertens en Klaus Beekman
Foris, 1990
 Buku Teks
Lijnen van taaltheoretisch onderzoek : een bundel oorspronkelijke artikelen aangeboden aan Prof. Dr. H. Schultink
onder redactie van Geert Koefoed en Arnold Evers
Tjeenk Willink, 1976
 Buku Teks
Rooij, J. de
Variatie en Norm in de standardtaal
P.J. Meertens-Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde , 1987
 Buku Teks
Gurp, Els de Jong-van
Met rode oortjes overkinderen en boeken
Voorhoeve , 1998
 Buku Teks