Bleichrodt, C.J.G.
Wegwijs in het verkeersrecht
W.E.J. Tjeenk Willink, 1987
 Buku Teks