Serat jugul mudha lan surya ngalam
[publisher not identified], [date of publication not identified]
Naskah
Panitisastra lan suluk warni-warni
[publisher not identified], [date of publication not identified]
Naskah
Karepe carakan mujur lan dibalik
[publisher not identified], [date of publication not identified]
Naskah
Serat madoeroso = Serat madurasa
Tan Khoen Swie, 1923
Buku Klasik
Ngabehi H. Soediro, author
Serat suluk
Aquarius, [date of publication not identified]
Buku Klasik
<<   1 2 3   >>