Kruyt, Albertus C.
Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde
Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1949
 Buku Klasik
Tijdschrift voor Indische taal-, land-, en volkenkunde
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Batavia)
A.C. Nic & Co, 1935
 Buku Teks
Tijdschrift voor Indische taal, land en volkenkunde
Lembaga Kebudayaan Indonesia
Lembaga Kebudayaan Indonesia ?Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetensehappen, 1955
 Buku Klasik
Kutha Gedhe : Sebuah artikel karangan H.J. Van Mook dalam tijdschrift batavia's Genootschap Voor Taal, land en volkenkunde (TBG) 1926 / diterjemahkan oleh Rachmadi Ps.
Dep P dan K, 1986
 Buku Teks
Tijdschrift voor Nederlandse Taal-en letterkunde
Leiden : Instituut voor Nederlandse Lexicologie
 Majalah, Jurnal, Buletin