Zhongguo li shi da shi dian = 中国历史大事典 = Chinese Historical events Code
Shandong xue Chubanshe, 2000
 Buku Referensi
Zhongguo li dai ren ming da ci dian = Zhongguolidai renming dacidian = 中国历代人名大辞典 = Chinese ancient names dictionary
editor Zang Huizhi
Shanghai Guji Chubanshe, 1999
 Buku Referensi
Wang, Tao
Zhongguo cheng yu da ci dian = Zhongguo chengyu dacidian = 中國成语大辞典 = Chinese idiom dictionary
Shanghai Cishu Chubanshe, 1998
 Buku Referensi
Xin Ying Han da ci dian = (A New English-Chinese Dictionary) = 新英汉大词典 ;/ Li Dayi (editor)
Zhongyang Minzu Daxue Chubanshe, 2002
 Buku Referensi
Zhongguo guan zhi da ci dian = 中國官制大辞典 = Official Chinese dictionary / Yu Lunian
Heilonghoa Renmin Chubanshe, 1998
 Buku Referensi