Sseumyon sodo jal morunun saenghwal sok uri mal naduri
MBC Anaunsokook Ueimal Tim
Sidaeeuichang, 2006
 Buku Teks
Jo, Kyeng Suk
Naman morunun Uri mal: 365-il hetkallinun 365-kaji
Momentho, 2005
 Buku Teks
Ssumyonsodo hetkallinun uri mal oryu sajon = (sseumyeonseodo confusing) error Korean Dictionary
Pak Yu-hui...[and others]
Kyengaang, 2007
 Buku Referensi
Uri mal ui susukkekki : Yoksa sok uro ttonanun uri mal yong-jun
Pak yong-jun ... [and others]
Kimyoungsa, 2008
 Buku Teks
Kim, Han-bae, 1934-
Uri mal ui jom mongnun uri mal sok ui libon mal = (Japanese Oh, abuse dictionary) eat some Korean Korean Japan in the end
Korea Dongton Media, 2006
 Buku Referensi