Zhu, Gaozheng
He ping ge ming = Revolution without violence = 和平革命 /
Tian Xia Wen Hua Chuban Gongsi, 1993
 Buku Teks
Gao, Xijun
Guan nian bo zhong : Gao xi jun wen ji I = Selected essays of Charles H. C. Kao, Volume I = 觀念播種 : 高希均文集I
Taibei : Xiao Zhi Tang, 1994
 Buku Teks
Zhao, Huangdong
Pingfan de yong zhe = a simple hero = 平凡的勇者
Tianjin Renmin Chubanshe, 1991
 Buku Teks
Li, Tianming
Li tian ming de si kao yi shu : si wei fang fa yu du li si kao = 李天命的思考藝術 : 思維方法與獨立思考
Chong Chen Wenhua, 1993
 Buku Teks
Huang, Renyu
Fang kuan li shi de shi jie = 放寬歷史的視界 = broadening the horizon of chinese history
Yun chen Wen Hua Shi Ye Tou Fen You Xiang Gongsi, 1981
 Buku Teks