Feng, Shuangbai
Tu shuo Zhongguo wu dao shi = Illustrated History of Chinese Dance
Zhejiang Jiaoyu Chubanshe, 2001
 Buku Teks
Shi, Jian
Tu shuo Zhongguo jian zhu shi = 图说中囯建筑史 = Illustrated History of Chinese Architecture
Zhejiang Jiaoyu Chubanshe, 2001
 Buku Teks
Liu, Yanjun, 1954-
Tu shuo Zhongguo xi qu shi = Illustrated History of Chinese opera = 图说中囯戏曲史
Zhijiang Jiaoyu Chubanshe, 2001
 Buku Teks
Wei, Bin
Tu shuo Zhongguo diao su shi = 图说中囯雕塑史
Zhejiang Jiaoyu Chubanshe , 2001
 Buku Teks
Zui, Qingzhong
Tu shuo Zhongguo hui hua shi = 图说中国绘画史 =
Zhijiang Jiaoyu Chubanshe, 2001
 Buku Teks