Xu, Yuanchong
Selected poems and pictures of the Song dynasty: Jing xuan Song ci yu Song hua
China Intercontinental Press, 2005
 Buku Teks
Gu shi jing hua = 古詩精華
Deng Kuiying, editor
Bashu Shushe Chuban Faxing, 2000
 Buku Teks
Jing xuan Tang shi yu Tang hua: Selected poems and pictures of the Tang Dynasty
Wu zhou chuan bo chu ban she, 2005
 Buku Teks
Wang, Tie Xian
Xin shi qi wen xue er shi nian jing xuan. hua = featured in the New Literature in two decades, drama roll = 新时期文学二十年精选, 话剧卷
Shanghai Jiaoyu Chubanshe, 2002
 Buku Teks
Song, Hua
Service-oriented supply chain operations / Hua Song
Cengage Learning Asia, 2013
 Buku Teks