Shifeng Wang
Make Boluo de Zhongguo chuan qi = Marco Polo in China
Wu zhou chuan bo chu ban she, 2010
 Buku Teks
Shen, Jiji
Tang dai chuan qi xuan = selected Tang dynasty stories
Foreign Language Press, 2007
 Buku Teks
Scolozzi, Francesco
Xi fang jian zhu shi de Zhongguo chuan qi
Wu zhou chuan bo chu ban she, 2009
 Buku Teks
Huang, Qinyong, 1958-
Dian nao wang guo R.O.C. : Republic of computers de chuan qi / Huang Qinyong zhu.
Tian xia wen hua chu ban gu fen you xian gong si, 1995
 Buku Teks
Helfgott, Jillian
Gang qin shi : da wei.he fu kao chuan qi = 鋼琴師 : 大衛.赫夫考傳奇
Tian Xia Wen Hua, 1998
 Buku Teks