Sheng Yan Fashi
Renjian Zheng tu Renjian Ba Du Sheng Yan Fashi Un Qi Jian
Shi Fagu Wen Hua, 1997
 Buku Teks
Sheng Yan Fashi
Renjian Zheng Tu Hang Chen Dao Chang Sheng Yan Fashi Lin Qi Jian
Shi Fagu Wenhu, 1997
 Buku Teks
Zhongguo yue qi tu jian = Chinese musical illustrations = 中国乐器图鉴 / Dongsheng Liu; Zhongguo yi shu yan
Shandong jiao yu chu ban she, 1992
 Buku Teks
Sheng, Yan Fashi
Zhihin 100 xiaojie fannao de juti fangfa / Sheng Yan Fashi
Fagu wenhua Shiye Gufen Youxian Gongsi, 1998
 Buku Teks
Shengyan, 1930-2009
Xin de Jing dian Xin De Jing Dian (Xin Jing Xin Yi) Sheng Yan Fashi Lu Guan Han
Fagu Wen Hua, 1997
 Buku Teks
<<   1 2 3   >>