Surojo Wignjodipuro
Pengantar dan asas-asas hukum adat
Alumni, 1973
 Buku Teks
Surojo Wignjodipuro
Pengantar dan asas-asas hukum adat
Gunung Agung, 1982
 Buku Teks
Surojo Wignjodipuro
Pengantar dan asas-asas hukum adat
Gunung Agung, 1995
 Buku Teks
R. Soerojo Wignjodipoero
Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat
Alumni, 1971
 Buku Teks
R. Soerojo Wignjodipoero
Pengantar dan asas-asas hukum adat
Gunung Agung, 1983
 Buku Teks