Adami Chazawi
Tindak pidana mengenai kesopanan
RajaGrafindo Persada, 2007
 Buku Teks
Zahra Ranni
Tinjauan mengenai tindak pidana pembunuhan
1987
 UI - Skripsi (Membership)
Tinjauan mengenai perlawanan pihak ketiga terhadap sita pidana dalam tindak pidana korupsi
Universitas Indonesia, 2007
 UI - Skripsi (Membership)
Tindak pidana di bidang perbankan mengenai peyalahgunaan kredit dari tujuan semula
Universitas Indonesia, 1996
 UI - Skripsi (Membership)
Tinjauan mengenai pembuktian unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada tindak pidana perkosaan
Universitas Indonesia, 2003
 UI - Skripsi (Membership)