Winter, C. F., author
Kamus Kawi-Jawa: menurut kawi-Javaansch woordenboek
Gadjah Mada University Press, 2007
 Buku Referensi
R.Ng. Ranggawarsita, author
Kamus Kawi-Djarwa
Sadu-Budi, 1956
 Buku Referensi
Kamus Kawi-Bali (R. Binata) I
[publisher not identified], [date of publication not identified]
 Naskah
Kamus Kawi-Bali (R. Binata) I
[publisher not identified], [date of publication not identified]
 Naskah
Kamus Kawi-Bali (R. Binata) II
[publisher not identified], [date of publication not identified]
 Naskah