Parlindungan, Adi Putera
Pedoman pelaksanaan U.U.P.A. dan tata cara pejabat pembuat akta tanah
Alumni, 1978
 Buku Teks
Parlindungan, Adi Putera
Pedoman pelaksanaan UUPA dan tata cara penjabat pembuat akta tanah
Alumni, 1982
 Buku Teks
Parlindungan, Adi Putera
Pedoman pelaksanaan U.U.P.A. dan tatacara pejabat pembuat akta tanah
Mandar Maju, 1991
 Buku Teks
Parlindungan, Adi Putera
Pedoman pelaksanaan U.U.P.A dan tata cara penjabat pembuat akta tanah
Alumni, 1985
 Buku Teks
Muhamad Nur
Kedudukan pejabat pembuat akta tanah dan akta-aktanya dalam sengketa tata usaha negara
Universitas Indonesia, 2005
 UI - Tesis (Membership)