Reinsma, Marijke
Smitscompendium : der romeinse en oud-nederlandse rechtsgeschiedenis
H.D. Tjeenk Willink, 1975
 Buku Teks
Kan, J. van (Joseph), 1877-1944
Uit de rechtsgeschiedenis der compagnie
A.C. Nix, 1935
 Buku Klasik
Vedder, A.
Leerboek der bacteriologie en immunologie / door A. Vedder
De Erven F. Bohn N.V., 1949
 Buku Teks
Tuuk, H.N. van der
Taalkundige aanteekeningen en bladwijzer, vertaalde stukken en inhoudsopgave tot drie stukken van het bataksche leesboek / door H. N. van Der Tuuk
C.A. Spin & Zoon, 1862
 Buku Teks
Adriani, Nicolaus, 1865-1926
Spraakkunst der Bare'e taal door Dr. N. Adriani
A.C. Nix, 1931
 Buku Teks