SN. Ratmana
Dua wajah dan sebuah sisipan : kumpulan cerita pendek
Kepel Press, 2001
 Buku Teks
Hikayat Bunian : kumpulan cerpen pilihan Riau Pos 2015
editor, Muhammad Amin, Jefry Al Malay
Sagang Intermedia, 2015
 Buku Teks
Meuthia Wulandari
Potret Jakarta Waktu Malam dalam kumpulan cerita pendek Atas Nama Malam karya Seno Gumira Ajidarma = The Potrait Jakarta at Night in Seno Gumira Ajidarma's short story collection Atas Nama Malam
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2019
 UI - Makalah dan Kertas Kerja
Kharisma Destia Nurzana
Relasi kuasa makhluk gaib atas manusia dalam kumpulan cerpen sihir perempuan karya Intan Paramaditha = Power relations of supernatural beings over humans in a collection of short stories sihir perempuan by Intan Paramaditha
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2019
 UI - Makalah dan Kertas Kerja
Rusman Sutiasumarga
Jang terhempas dan terkandas
Balai Pustaka, 1965
 Buku Teks