Amir Hamzah
Hikayat Amir Hamzah
Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1987
 Buku Teks
Sagimun Mulus Dumadi
Amir Hamzah : pahlawan nasional
Balai Pustaka , 1993
 Buku Teks
Paradoks Amir Hamzah
Tim penyunting oleh Gagja Hidayat, Firman Atmakusumah
Kepustakaan Populer Gramedia bekerja sama dengan Tempo Publishing, 2017
 Buku Teks
NH. Dini
Amir Hamzah: Pangeran dari seberang
Favorit Press, 1981
 Buku Teks
Kratz, Ernst Ulrich
Amir Hamzah "Raja" penyair Melayu
Faculty of Humanities University of Indonesia, 1999
 Artikel Jurnal