Parlindungan
Berbagai aspek pelaksanaan UUPA / A.P.Parlindungan
Alumni, 1978
 Buku Teks
Parlindungan, Adi Putera
Beberapa masalah dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)
Mandar Maju, 1993
 Buku Teks
Parlindungan, Adi Putera
Pedoman pelaksanaan U.U.P.A. dan tatacara pejabat pembuat akta tanah
Mandar Maju, 1991
 Buku Teks
Parlindungan, Adi Putera
Pedoman pelaksanaan U.U.P.A. dan tata cara pejabat pembuat akta tanah
Alumni, 1982
 Buku Teks
Parlindungan, Adi Putera
Pedoman pelaksanaan U.U.P.A. dan tata cara pejabat pembuat akta tanah
Alumni, 1978
 Buku Teks