Hilton, P.B., author
Asia Tenggara dalam sejarah dunia 3: dunia modern / P.B. Hilton, D.J. Tate; diterjemahkan oleh Abdul Rahman bin Haji Mohammad
Oxford University Press, 1964
 Buku Teks
Perret, Daniel, author
Asia Asia Tenggara maritim dalam dunia sains sosial di Perancis
Ecole Francaise d'extreme-orients, 2011
 Buku Teks
Harrison, Brian, author
Asia Tenggara satu sejarah ringkas
Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pelajaran Malaysia , 1966
 Buku Teks
Asia Tenggara Sejarah; Kebudayaan di Asia Tenggara; Kesusastraan di Asia Tenggara; Asia Tenggara Peradaban
 Buku Teks
Islam di Asia Tenggara: perspektif sejarah
dikumpulkan oleh Ahmad Ibrahim, Sharon Siddique, Yasmin Hussain
LP3ES, 1989
 Buku Teks