Bintoro Tjokroamidjojo, author
Pengantar administrasi pembangunan
LP3ES, 1974
 Buku Teks
Utrecht, Elien, author
Pengantar hukum administrasi negara Indonesia
Pustaka Sinar Harapan, 1990
 Buku Teks
Bintoro Tjokroamidjojo, author
Pengantar administrasi pembangunan
LP3ES, 1983
 Buku Teks
Bintoro Tjokroamidjojo, author
Pengantar administrasi pembangunan
LP3ES, 1974
 Buku Teks
Bintoro Tjokroamidjojo, author
Pengantar administrasi pembangunan
LP3ES, 1995
 Buku Teks
<<   1 2 3   >>