Tan Malaka
Dari penjara ke penjara
Teplok Press, 2000
 Buku Teks
Tan Malaka
Autobiografi Tan Malaka dari penjara ke penjara
Narasi, 2017
 Buku Teks
Tan Malaka
Dari penjara ke penjara jilid I-II-III
Yayasan Massa , 1980
 Buku Teks
Andi Mappetahang Fatwa, 1939-
Dari mimbar ke penjara : suara nurani pencari keadilan dan kebebasan
Mizan Learning Center, 1999
 Buku Teks
Tan Malaka
Autobiografi Tan Malaka : dari penjara ke paenjara
Penerbit Narasi, 2017
 Buku Teks