S. Prajudi Atmosudirdjo
Dasar-dasar administrasi negara
Ghalia Indonesia, 1990
 Buku Teks
S. Prajudi Atmosudirdjo
Dasar-dasar ilmu administrasi
[publisher not identified], 1978
 Buku Teks
S. Prajudi Atmosudirdjo
Dasar-dasar ilmu administrasi
Ghalia Indonesia, 1986
 Buku Teks
S. Prajudi Atmosudirdjo
Dasar-dasar ilmu administrasi : administrasi dan management umum
[publisher not identified], 1979
 Buku Teks
Sugiarto Wirjosiswojo
Dasar-dasar administrasi lingkungan
STIA-LAN Press, 2010
 Buku Teks