Nasution, Zulkarnain, author
Komunikasi pembangunan : pengenalan teori dan penerapannya
RajaGrafindo Persada, 2004
 Buku Teks
Nasution, Zulkarimen, author
Komunikasi pembangunan : pengenalan teori dan penerapannya
RajaGrafindo Persada, 2002
 Buku Teks
Nasution, Zulkarimein, author
Komunikasi pembangunan : pengenalan teori dan penerapannya
RajaGrafindo Persada, 1996
 Buku Teks
Nasution, Zulkarimein, author
Komunikasi Pembangunan : Pengenalan teori dan penerapannya
Rajawali, 1992
 Buku Teks
Nasution, Zulkarimein, author
Komunikasi pembangunan : pengenalan teori dan penerapannya
Rajawali, 1987
 Buku Teks
<<   1 2 3   >>