Jimly Asshiddiqie, 1956-
Islam dan kedaulatan rakyat
Gema Insani Press, 1995
 Buku Teks
Muhammad Rusli Karim
Negara dan peminggiran Islam politik
Tiara Wacana Yogya, 1999
 Buku Teks
A. Syafi`i Maarif
Islam dan politik/ Ahmad Syafii Maarif.
Dinamika, 1999
 Buku Teks
Hussin Mutalib
Islam dan etnisitas : perspektif politik Melayu = Islam and ethnicity in malay politics
LP3ES, 1995
 Buku Teks
M. Din Syamsuddin
Islam dan politik era Orde Baru
Logos, 2001
 Buku Teks