Sayyid Al Wakil, Muhammad
Wajah dunia Islam : dari dinasti bani umayyah hingga imperialisme modern / Muhammad Sayyid Al Wakil
Pustaka Al-Kautsar, 1998
 Buku Teks
Al-Bahi, Muhammad
Kebangkitan Islam: di bawah bayang-bayang mendung/Muhammad Al Bahi; Penterjemah, Jusoff Zaky Yacob; Penyunting, Azyumardi Azra
Pustaka Alhusna, 1984
 Buku Teks
Sjafruddin Prawiranegara
Islam sebagai pedoman hidup: kumpulan karangan terpilih, jilid 1 / Sjafruddin Prawiranegara
Inti Idayu Press, 1986
 Buku Teks
Nakosteen, Mehdi
Kontribusi Islam atas dunia intelektual Barat : deskripsi analisis abad keemasan Islam / oleh Mehdi Nakosteen
Risalah Gusti, 1995
 Buku Teks
Osman Raliby, author
Allah : alam dan manusia
Fajar Shadiq, [date of publication not identified]
 Buku Teks
Kamaruzzaman, author
Relasi Islam dan negara
IndonesiaTera, 2001
 Buku Teks