Izetbegovic, Alija Ali (Presiden Bosnia)
Membangun jalan tengah : islam antara timur dan barat / 'Alija 'Ali Izetbegovic; penerjemah, Nurul Agustina... [et al.]
Mizan , 1992
 Buku Teks
Zakaria Hasyim Zakaria
Pendapat cendekiawan dan filorof barat tentang Islam/Zakaria Hasyim Zakaria, penerjemah Salim Basyarakil, penyunting Wiwik Sugiarji
Andalan , 1991
 Buku Teks
Zaki Ali
Islam in the world / Zaki Ali
Muhammad Ashraf, 1947
 Buku Teks
Esposito, John L.
Islam dan pembangunan = Islam and development: religion and sociopolitical change / John L. Esposito; penerjemah: Sahat Simamora
Rineka Cipta , 1990
 Buku Teks
Ali, Syed Ameer
Ilham Islam sejarah evolusi dan cita-cita Islamc / Syed Ameer Ali
Pembangunan, 1958
 Buku Teks