Muhammad Abd Al-Marsi, author
Bencana di dunia Islam: pelarian cendekiawan muslim=Kaaritsatun fi al-Alam al-Islam maksaat al-Nazief al-Basyariwa Hijratu al-Uqul
Remaja Rosdakarya, 1991
Buku Teks
Jalaluddin Rakhmat, author
Islam aktual: refleksi-sosial seorang cendekiawan muslim
Mizan, 1992
Buku Teks
Zakaria Hasyim Zakaria
Pendapat cendekiawan dan filorof barat tentang Islam/Zakaria Hasyim Zakaria, penerjemah Salim Basyarakil, penyunting Wiwik Sugiarji
Andalan , 1991
Buku Teks
Sardar, Ziauddin, author
Tantangan dunia Islam abad 21 : menjangkau informasi
Mizan, 1991
Buku Teks
Edward W. Said.
Penjungkirbalikan dunia islam / Edward W. Said
Pustaka, 1986
Buku Teks
<<   1 2 3   >>