Ahmad Suhelmi
Polemik negara Islam : Soekarno vs Natsir
UI-Press, 2014
 Buku Teks
Ahmad Suhelmi
Polemik negara Islam : Soekarno vs Natsir
UI-Press, 2014
 Buku Teks
Hizbut Tahrir
Struktur negara khilafah: pemerintahan dan administrasi = Ajhizah ad-Dawlah al-Khilafah
HTI-Press, 2006
 Buku Teks
Mustafa As-Siba`i
Agama dan negara studi perbandingan antara Yahudi-Kristen-Islam
Media Da`wah, 1983
 Buku Teks
Mohamad Anwar
Islam dan negara dalam perspektif Partai Keadilan Sejahtera
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
 UI - Tesis (Membership)