Peranan komunikasi massa dalam pembangunan
Gadjah Mada University Press, 1991
Buku Teks
Peranan komunikasi massa dalam pembangunan
Gadjah Mada University Press, 1985
Buku Teks
Peranan komunikasi massa dalam pembangunan
Gadjah Mada University Press, 1978
Buku Teks
Peranan komunikasi massa dalam pembangunan
Gadjah Mada University Press, 1988
Buku Teks
Komunikasi sambung rasa dalam pembangunan nasional / Indonesia. departemen Penerangan RI
Dep. Penerangan RI, 1985
Buku Teks
<<   1 2 3   >>