Apeldoorn, L.J. van
Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht
W.E.J. Tjeenk Willink, 1937-1955
 Buku Teks
Lier, Saskia Van
Het Kerken boek
Waanders, 2009
 Buku Teks
Brink, Jan Ten
Brieven aan de uitgever van het tijdschrift Nederland 1873-1886 / Jan Ten Brink, CD. Busken Huet
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1963/64
 Buku Teks
Smit, C.
Diplomatieke geschiedenis van Nederland Inzonderheid sedert de vestiging van het koninkrijk / C. Smit
Martinus Nijhoff, 1950
 Buku Teks
Koopmans, T. (Thymen)
Compendium van het staatsrecht
Kluwer, 1972
 Buku Teks