Asser, C. (Carel), 1843-1898
Handleiding tot de beoefening van het Nederlands bugerlijk recht. vierde deel, erfrecht
W.E.J. Tjeenk Willink, 1967
 Buku Teks
Pitlo, Adriaan
Het erfrecht naar het Nederlands bugerlijk wetboek / door A. Pitlo
H.D. Tjeenk Willink, 1955
 Buku Klasik
Hazairin
De Redjang: de volksordening, het verwant- schaps-, huwelijks- en erfrecht
A.C. Nix, 1936
 Buku Teks
Mourik, M. J. A. van
Erfrecht
W.E.J.Tjeenk Willink, 1985
 Buku Teks
Meijers, E.M., editor
Erfrecht
W.E.J.Tjeenk Willink, 1980
 Buku Teks