Babad prajanjian, babad sengkala
[publisher not identified], [date of publication not identified]
 Naskah
Babad Demak
[publisher not identified], [date of publication not identified]
 Buku Klasik
Babad Pajang
[publisher not identified], [date of publication not identified]
 Buku Klasik
Kadir Tisna Sujana, author
Babad Majapait
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1979
 Koleksi Publik
Babad panambangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1981
 Koleksi Publik