Sutan Takdir Alisjahbana
Perjuangan untuk autonomi dan kedudukan adat didalamnya
Pustaka Rakyat, 1957
 Buku Teks
Soerjono Soekanto
Masalah kedudukan dan peranan hukum adat
Academica, 1979
 Buku Teks
Soerjono Soekanto
Kedudukan dan peranan hukum adat di Indonesia
Kurnia Esa, 1982
 Buku Teks
Suzy Sulianti
Buya Hamka riwayat perjuangan dan kritik terhadap adat minangkabau
1985
 UI - Skripsi (Membership)
Negara dan otonomi daerah di Indonesia: studi kasus perjuangan otonomi di Riau (1998-2000)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
 UI - Skripsi (Membership)