Eggens, J.
Modellen van notariele akten en van enige onderhandse akten, betrekking hebbende op de onderwerpen geregeld in het Burgerlijk Wetboek
W.E.J. Tjeenk Willink, 1949
 Buku Teks
Valk, J. W. Roeloffs
Ontwerpen van notarieele akten : voor Nederlandsch-Indie / J.W. Roeloffs Valk
N.V. Drukkerij, 1925
 Buku Teks
Melis, J.C.H.
Familierechtelijke betrekkingen / door J.C.H. Melis; voortgezet door F.M.J. Hermans en C.J. van Zeben
Kluwer, 1986
 Buku Teks
Van vest dijk tot vink en oog / Pieter Grashoff... [et al.]
Triton Pers, 1969
 Buku Teks
Directors' liability : a worldwide review / general editor: Alexander Loos ; authors: Miguel de Avillez Pereira ... [et al.].
Kluwer Law International/International Bar Association, , 2006.
 Buku Teks