Bambang Soembodo
Logistics principles / Bambang Soembodo
 Buku Teks
Bambang Soembodo
Logistics: a key to success / Bambang Soembodo
 Buku Teks
Bambang Soembodo
Awareness to logistics frailty / Bambang Soembodo
 Buku Teks
Bambang Soembodo
Logistics of the future: concepts and precepts / Bambang Soembodo
 Buku Teks
Bambang Soembodo
Logistics problems of Indonesian Army / Bambang Soembodo
 Buku Teks