Ind
HIMPUNAN PERATURAN PERATURAN MENGENAI PELAKSANAN
[publisher not identified], [date of publication not identified]
 Buku Teks
Himpunan peraturan-peraturan mengenai struktur organisasi pemerintah / Deppen
Departemen Penerangan , 1973?
 Buku Teks
Himpunan peraturan pasar modal
Badan Pengawas Pasar Modal DEPKEU, 1996
 Buku Teks
Himpunan peraturan-peraturan mengenai pelaksana pemberian pensiun pegawai dan pensiun dijanda/duda/Departemen Penerangan RI
1969, [date of publication not identified]
 Buku Teks
Himpunan peraturan-peraturan pelaksanaan KUHAP
Departemen Kehakiman, 1986
 Buku Teks