Moor, Wam de
Dit is de plek : de betekenis van plaats en emotie in het werk van schrijvers en schilders
Gaillarde, 1992
 Buku Teks
Roorda, P.
De k;ankleer en hare practische toepassing, vooral met het oog op de studie van het Nederlandsch en der nieuwe talen
Groningen Wolters 1919
 Buku Teks
Vloemans, Antoon
De wijsbegeerte van Spinoza: haar plaats in het Nederlandsche denken en haar beteekening voor de werelphilosophie
N.V. Mij. tot verspr , 1932
 Buku Teks
Duyvendak, J.Ph.
De Plaats der primitiven in de cultuurgeschiedenis
[T.t.] [T.p.] [T.th.]
 Buku Teks
Brink, Jan Ten
Oost-Indische dames en heeren vier bijdragen tot de kennis van de zeden en usantien der Europeesche maatschappij in Nederlandsch - Indie
Leiden : Sijthoff, [ s.a. ]
 Buku Teks